Gezinnen vragen om een voorziening op levensboomlocatie

Rouveen - Een groep ouders verspreid over de gehele gemeente Staphorst heeft een initiatief ingediend bij de Provincie Overijssel om het nu braakliggende terrein aan de Esdoornlaan te gebruiken voor een begeleide woonvoorziening voor jongeren met een zorgvraag. Juist daar omdat ze dan semi zelfstandig aan een toekomst kunnen bouwen in de nabije omgeving van familie, vrienden, kerk en werk. Gezinnen die zich herkennen in de situatie waarin deze groep gezinnen zich bevindt en mogelijk in de (nabije) toekomst ook een veilige woonruimte zoeken voor hun zoon of dochter kunnen zich aansluiten bij het initiatief zodat er in de ontwikkeling van het plan rekening gehouden kan worden met toekomstige behoefte.

Vraaggezinnen

De vraaggezinnen, het is nu een groep van 9, hebben allen heel verschillende zorgvragen. Ze hebben echter één ding minimaal gemeen. Zorgen over de toekomst van hun zoon of dochter.

Neem bijvoorbeeld de thuissituatie bij Trijnie Engels-Vlietstra. Haar man overleed in 2016 aan een spieraandoening. Haar dochter Carolien, de enige nog thuiswonende, heeft dezelfde spieraandoening maar dan in een iets andere vorm. Dit betekent voor haar dat ze behalve lichamelijk achteruitgaat ook een licht verstandelijke beperking heeft. ‘Carolien heeft met ambulante ondersteuning in Zwolle gewoond. Dit ging niet goed, zei afspraken af, kon haar huishouden niet runnen en haar ze kreeg haar leven maar niet op de rit. Ze is bijna 30 en woont alweer jaren thuis. De zorg voor haar vraagt steeds meer van mij. Ik ben alleen en ik moet er niet aan denken wat er gebeurd als er mij iets overkomt. Ik zie het als mijn verantwoording om ervoor te zorgen dat Carolien een mooie, veilige plek krijgt in haar eigen omgeving om te leven.

Anouk Dunnink is 20 jaar oud en woont met haar broer en ouders in Rouveen. Ze heeft ADD en een autismespectrumstoornis. Haar moeder Willeke vertelt. ‘Een plek in haar eigen omgeving is voor ons heel belangrijk. Veel mensen in het dorp kennen Anouk en andersom. In een andere omgeving is het risico op vereenzaming groot, daarnaast kunnen wij als familie haar blijven helpen.’

De familie Korterink uit Rouveen heeft drie kinderen. Noa de middelste heeft het syndroom van Down. ‘Noa kent de weg in Rouveen, mensen kennen haar en ook is ze kerkelijk actief hier. We onderschrijven het belang dat dit plan uitgevoerd wordt voor onze toekomst en die van Noa.’

Rouveen voor iedereen

Het project is ingediend als een woonvorm waar verschillende mate van begeleiding kan worden verstrekt. Het belangrijkste voor deze gezinnen is nog wel het behoud van de eigen leefomgeving. Een kleinschalige woonvorm waar binnen beschermende muren veiligheid en huiselijkheid wordt geboden en waar ruimte is voor ontplooiing, recreatie en ontspanning. Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt waarin de woningen zijn geplaatst. In de buurt van hun ouderlijke woningen zodat er grote betrokkenheid is van ouders en bekende gezichten. De families vinden het van groot belang dat de bewoners hun eigen opgebouwde netwerk behouden en eventueel kunnen uitbreiden. Reeds 4 jaar heeft deze groep families met enige regelmaat contact met elkaar en derden om met hun overeenkomsten en verschillen te zoeken naar een meer zorgeloze toekomst voor het hele gezin.

Samenwerking

De groep ouders zoekt niet alleen contact met andere ouders om zich aan te sluiten maar heeft ruimte op het perceel om ook met andere ingediende ideeën samen op te gaan om zo te gaan voor een veelzijdig initiatief die sociaal breed gedragen wordt. Wil je meer informatie over het ingediende idee of ben je ook ouder met een toekomstige zorgvraag voor een zoon of dochter en wil je meedoen? Neem contact op met Willeke Dunnink (06) 22804563 of via haasjesw@gmail.com.