Jaarvergadering Dorpsraad Rouveen

Rouveen - De Dorpsraad van Rouveen gaat weer een jaarvergadering houden. Dit vindt plaats in D’Olde Skoele, OudeRijksweg 427 in Rouveen op maandag 19 november 20.00 uur.

De Dorpsraad heeft er voor gekozen de jaarvergadering iets anders in te vullen dan voorgaande jaren. Voor de pauze gaat de brandweer van de veiligheidsregio IJsselland een presentatie houden over brandveiligheid in en om de woning. Na de pauze is er een overzicht van het afgelopen jaar.

Iedereen is van harte welkom.