Tandarts Anneke la Roi maakt nieuwe start

Staphorst - ‘Tandartspraktijk La Roi’ siert de gevel in de Van Karnebeekstraat in Zwolle. Gloednieuw, achter de voordeur schuilt een prachtige praktijk met veel licht en opvallend vrolijke mensen. ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ klinkt er uit de keuken.

Een bekend gezicht in Staphorst, tandarts Anneke la Roi. Opgegroeid in de gemeente Staphorst vond ze na haar afstuderen in 2014 in de buurt een werkplek bij praktijk Mondaat. Hier heeft zij tot begin augustus van dit jaar gewerkt. ‘Dat was nog wel het lastigste van deze verandering. Ik heb met heel veel plezier in Staphorst gewerkt. Om dan je collega’s en de patiënten waar je jaren een band mee hebt opgebouwd te verlaten voor de ambitie van een eigen praktijk, is een grote stap geweest. Langs deze weg wil ik alle mensen die ik behandeld heb bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren.’

Bijzondere tandheelkunde voor kinderen

Een half jaar van haar opleiding heeft La Roi stage gelopen bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in Zwolle. Dat centrum behandelt o.a. angstige kinderen en volwassenen. Onder supervisie van een tandarts pedodontoloog heeft ze ervaring opgedaan in het behandelen van angstige kinderen. ‘De wachtlijst bij het centrum is lang, ze verwijzen graag door naar mijn praktijk. Het is ontzettend leuk om bij kinderen, al spelenderwijs, in kleine stapjes angst weg te nemen. We nemen de tijd om in het tempo van de patiënt de tandheelkundige setting te laten ervaren. Als je zegt wat je doet, en doet wat je zegt kom je vaak probleemloos tot een behandeling. Alle kindverwijzigingen verlopen succesvol.’

Ook komen er mensen in haar praktijk die jaren geen tandarts gezien hebben. ‘Ik heb er begrip voor dat mensen hun bezoek aan de tandarts niet als een feestje zien, vrijwel iedereen heeft in meer of mindere mate angst voor het bezoek aan de tandarts. We doen er met ons team alles aan om het bezoek en de behandeling zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. Bij mensen die heel lang niet naar een tandarts zijn geweest gaan we eerst kijken en in overleg met de patiënt. Wat is voor hem of haar het best haalbare op dat moment? Met als uitgangspunt de motivatie om het gebit gezond en stabiel te houden voor de toekomst.’ Naast de affiniteit met angstige patiënten, heeft Anneke la Roi passie voor de tandheelkunde in haar volle breedte; iedere patiënt kan bij Tandartspraktijk La Roi terecht voor goede tandheelkundige zorg.

Tandartspraktijk La Roi

De missie van de praktijk is een gezonde en stabiele mondgezondheid voor iedere patiënt. Maar dan wel op de La Roi-manier. En dat is juist waar Anneke veel voldoening uithaalt. De sociale en menselijke kant van het vak: aandacht, tijd en een goede sfeer. Voor meer informatie: www.tandartslaroi.nl