Mag het licht uit

Bij het bespreken van het draaiboek voor de uitvaart van meneer van der Hoog benoem ik specifiek dat om 15.30 uur de koffiekamer van het crematorium leeg moet zijn. Als er om 15.15 uur nog een aantal mensen zijn, zal ik hen een seintje geven dat zij afscheid van de naaste familie moeten nemen. Het kost namelijk vaak nogal wat tijd om mensen, die elkaar soms lang niet hebben gezien en gesproken, duidelijk te maken dat het moment van afronding is aangebroken en hen in beweging te krijgen. Voor veel naasten duurt de uitvaart al lang genoeg en hoeft het laatste afscheid niet meer zo veel tijd in beslag te nemen. Om de gasten wat op weg te helpen, lijkt het de familie helemaal prima als ik de genodigden wat tot actie maan.

Kleinzoon Martin grinnikt en reageert hierop met: ‘Opa zou gewoon het licht uitdoen en zeggen ‘Ajuu paraplu’. De anderen lachen hier hartelijk om, herkennen dit als typisch opa. Hiermee wordt het idee geboren om de genodigden op eenzelfde manier het signaal tot afscheid nemen te geven. Dat kan natuurlijk niet onvoorbereid. Mensen moeten begrijpen wat er gebeurt en waar een niet-alledaags idee vandaan komt.

In mijn mededelingen aan het einde van de bijeenkomst vertel ik hoe meneer van der Hoog zelf zijn gasten te kennen zou geven dat het voor hem welletjes was. Als ik dit uiteenzet, zie ik in de zaal herkenning bij deze en gene en er wordt gelachen. De nazit in de koffiekamer verloopt gemoedelijk. Er is een prettige sfeer. Ieder gaat op zijn tijd bij de naasten langs om hen sterkte te wensen en gaat zijns weegs.

Als het bijna 15.15 uur is, zijn er al een behoorlijk aantal mensen vertrokken, maar er zijn er ook die nog wat dralen. Zij willen dit gedenkwaardige einde wel meemaken. Dit passende slot van het afscheid van meneer van der Hoog.

Dan is het 15.15 uur en Martin knipt de lichten uit. Er wordt gelachen, geklapt en iedereen roept, ‘Van der Hoog, Ajuu paraplu’. In no time is de koffiekamer leeg.

Een column uit het leven van een uitvaartbegeleider. Met de verhalen uit het leven van nabestaanden waarvan een dierbare uit het leven is. Voor plaatsing is toestemming door de familie gegeven. De namen zijn gefingeerd.