SGP-raadslid Herman Slappendel vertrekt uit politiek

Staphorst - Na een korte periode van deelname aan de fractie van de SGP in de Staphorster politiek heeft Herman Slappendel in overleg met bestuur en fractie besloten zijn raadslidmaatschap neer te leggen.

Bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de begin dit jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP Herman Slappendel benaderd om als Rouvener een plek op de lijst in te nemen. In een gesprek hierover heeft Slappendel aangegeven hiertoe bereid te zijn. In dat gesprek heeft hij naar het bestuur aangegeven dat hij in verband met zijn werk niet alle avonden beschikbaar is voor het raadswerk. Met name de woensdag-, donderdag- en vrijdagavond zijn voor hem avonden waarop hij geen gelegenheid heeft deel te nemen aan vergaderingen. Het bestuur heeft niet onderkend dat de donderdagavond juist de avond is voor fractievergaderingen.

Het bestuur heeft de achterliggende tijd onderzocht of er een oplossing is te vinden voor deze situatie, maar dat is niet gelukt. Ondanks goede inzet van zowel Herman Slappendel als de fractie is geen werkbare oplossing te creëren. Het bestuur betreurt dat na zo’n korte tijd afscheid genomen moet worden van een gewaardeerd raadslid.

In het huishoudelijk reglement van de partij is opgenomen dat bij kandidaatstelling een representatieve verdeling over de kerkdorpen nagestreefd moet worden. Met het vertrek van Slappendel is nu helaas een einde gekomen aan de Rouveense vertegenwoordiging in de fractie. Het bestuur betreurt dat. De raadszetel die met het vertrek van Herman Slappendel vrijkomt, zal ingenomen worden door de heer J. Slager, de eerstvolgende kandidaat op de lijst.