Veel 55+’ers passen huis en gedrag niet aan op leeftijd

Staphorst - Uit recent onderzoek van I&O research blijkt dat de meeste 55+'ers in Overijssel in hun woonsituatie er rekening mee houden dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Echter 16% heeft daadwerkelijk aanpassingen in de woning aangebracht om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Toch is dat 4% meer dan het landelijk gemiddelde. De redenen voor deze lage respons bevindt zich in het feit dat mensen zichzelf nog te jong voelen en ze het te vroeg vinden om erover na te denken, ze zien wel als het zover is. Wanneer mensen ouder geworden zijn, ontbreekt vaak de zin en energie om het huis te verbouwen of te verhuizen. Bewustwording en voorlichting blijft belangrijk.

Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen herkent dit beeld uit de praktijk: ‘Wij horen tijdens huisbezoeken en informatiebijeenkomsten regelmatig mensen vertellen dat ze in bad klimmen om zich te douchen, dat ze op kousenvoeten gladde trappen op- en aflopen. Zo doen ze het al jaren en het is altijd goed gegaan’. Toch belanden jaarlijks 96000 mensen van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp door een valongeval en de helft van die ongelukken gebeurt in en om het eigen huis. Meer dan 3000 mensen kwamen in 2016 door een valongeval om het leven. ‘Lang zult u wonen’ is het motto van de bewustwordingscampagne die mensen van 55 jaar en ouder informeert en stimuleert om op tijd de woning te verbeteren met het oog op het ouder worden.

Lang zult u wonen is het motto en de naam van een campagne die in vrijwel alle Overijsselse gemeenten loopt. Ook de gemeente Staphorst is deelnemende gemeente.

Meer informatie, tips en adviezen zijn te vinden op www.langzultuwonen.nl