Presentatie cursussen theologie in Museum

Staphorst - Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geinteresseerden presenteren zich op dinsdag 11 september in Museum Staphorst.

De cursussen Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen en Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden IJsselland te Kampen, kortweg TVG, presenteren zich samen. Belangstellenden krijgen dan niet alleen voorlichting, maar ook een voorbeeldles TVG over ‘Radikale Reformatie’ en als extraatje een introductie in de cultuur van Staphorst aan de hand van een kledingpresentatie. Spreker is dr. Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland.

De inloop is vanaf 19:15 uur, het programma duurt van 19:30 tot 22:00 uur. De toegang is gratis, maar men dient zich wel van te voren op te geven. Dat kan bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com of 0527-624171 (na 19.00 uur).

Dr.Theo van Staalduine geeft graag achtergrondinformatie over het thema. ‘Dan gaat het over wederdopers, maar ook over de boerenopstanden.’ En hij schaart ook Zwingli onder de reformatoren die ‘verder dan Luther’ gingen. ‘In onze tijd van godsdienstvrijheid heeft het hem altijd gefascineerd dat men op het christelijk erf nog maar een paar eeuwen geleden zo fanatiek andersgelovigen bestreed, martelde en doodde. En dat de slachtoffers hardnekkig weigerden toe te geven, ja zelfs hun martelaarschap verwelkomden. Wat dreef die mensen? Het kan ons helpen te “snappen” hoe de radicale islam aan haar keuzes komt. Het zijn soms net de christenen van de 16e eeuw.’

De beide cursusplaatsen starten weer in september en oktober. Deze drie-jarige cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in kerk en geloof. Een vooropleiding, een kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist. De cursus in Assen heeft een vaste lesmorgen in de week (dinsdag) en de eerste lesmorgen is op 2 oktober om 9:00 uur. De lessen zijn tot 12:15 uur. De cursus in Kampen is op dinsdagavond en start weer op 18 september vanaf 19:30 uur.

De opleiding bestaat uit verschillende kernvakken en toegevoegde vakken. Naast informatie en kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. De docenten zijn vaktheologen. De opzet is oecumenisch en breed van aard en baseert zich op de Bijbel in de ruimste zin van het woord.

Meer info: www.tvgkampen.nl.