Goede resultaten bij afvalscheiding in Staphorst

Staphorst - De inwoners van de gemeente Staphorst hebben in 2017 samen ruim 87 procent grondstoffen, zoals pmd, gft en papier gescheiden aangeboden. Dat is wederom meer dan het voorgaande jaar. Van deze ingezamelde grondstoffen kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt.

De gemeente streeft ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen. Dit restafval is niet meer bruikbaar en wordt verbrand.

Net als in 2016 is de hoeveelheid restafval in de gemeente Staphorst verder verminderd. Van 58 kg naar 56 kg. Zo blijkt uit de grondstoffenmonitor 2017 van ROVA. Dat is ruim onder het doel van maximaal 100 kg per persoon per jaar die is vastgesteld voor 2020. De gemeente geeft de inwoners er graag een compliment voor.

Restafval

Inwoners van de gemeente Staphorst hadden in 2017 gemiddeld 56 kg restafval per persoon. Dat ligt ruim onder het landelijke gemiddelde van 159 kg bij vergelijkbare gemeenten. Het streven voor 2025 is maximaal 30 kg per inwoner per jaar. Daarnaast zorgden de inwoners voor een kleine stijging van het afvalscheidingspercentage. Van 86 procent in 2016 naar 87 procent in 2017. Landelijk vergelijkbare gemeenten hebben een afscheidingspercentage van 67 procent.

In 2017 werd in de gemeente Staphorst per inwoner ruim 184 kg gft en 30 kg pmd gescheiden ingezameld. Daarmee is de landelijke doelstelling van 75 procent grondstoffenscheiding in 2020 nu al gehaald.

Een stuk lager

De gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Staphorst is 172 euro. Dat is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 243 euro. Vergeleken met vorig jaar is de gemiddelde afvalstoffenheffing zo goed als gelijk gebleven. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde afvalstoffenheffing gedaald met 46 euro per huishouden.