EHBO-cursisten halen diploma

Rouveen - In d’Olde Skoele in Rouveen heeft de diploma-uitreiking plaatsgevonden voor cursisten die met succes de cursus Eerste Hulpverlener hebben gevolgd. De cursus is georganiseerd door de EHBO-vereniging Staphorst. Elf cursisten konden hun diploma in ontvangst nemen.

Baby’s en kinderen

De cursus werd verzorgd door kaderinstructeur Lambert Schra. In deze cursus leerden de kandidaten eerste hulp te verlenen bij ongelukken, verbanden aan te leggen en reanimatie met bediener AED toe te passen. Nieuw onderdeel is de Eerste Hulp Aan baby’s en kinderen. Tijdens de cursus werd gebruik gemaakt van lotusslachtoffers.

Het examen werd afgenomen door een medisch docent en een instructeur Eerste Hulp met behulp van twee lotusslachtoffers. De medisch docent gaf na afloop een korte positieve reactie op de afgenomen examens en benadrukte dat naast het diploma, het bezitten van parate kennis om eerste hulp te verlenen erg belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat de EHBO-ers ook de herhalingslessen volgen. Doe je dit niet, dan ben je de kennis zo weer kwijt.

Na uitreiking van de diploma’s werd er nog een gezellige avond van gemaakt.

Nieuwe cursus

Op 29 oktober 2018 start een nieuwe cursus voor eerste hulpverleners. Een ieder die hiervoor belangstelling heeft, kan contact opnemen met Jantje Troost, (0522) 463023, secretariaat@ehbostaphorst.nl.