Kindermonitor geeft zicht op gezondheid kinderen

Staphorst - De gemeente Staphorst vindt het, evenals ouders, belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Vandaar dat GGD IJsselland de Kindermonitor uitvoert: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen van 0 tot 12 jaar in de regio IJsselland. ‘Er worden vragen gesteld als: Zitten ze goed in hun vel? Hebben ze vriendjes en vriendinnetjes? Wordt er gepest op school? Zijn er voldoende speelplekken in de buurt? Tevens vragen we hoe ouders het opvoeden ervaren’, aldus een onderzoeker van GGD IJsselland.

Niet alle ouders in Staphorst krijgen een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Er is een steekproef getrokken. De GGD IJsselland stelt het erg op prijs dat mensen die een brief op de mat krijgen, deelnemen. Om een goed beeld van de gezondheid van kinderen in Staphorst te krijgen, is het namelijk belangrijk dat zo veel mogelijk ouders meedoen.

Op deze manier kunnen ouders actief bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor hun kinderen. De gemeente gebruikt de informatie om bijvoorbeeld gerichter hulp en ondersteuning aan te kunnen bieden bij het opvoeden, of meer plekken te maken om veilig buiten te spelen.

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in het najaar van 2018 bekend. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website: www.ggdijsselland.nl/onderzoek.