Waterschap verhoogt waterpeil maximaal om grondwaterstanden op orde te brengen

Regio - Waterpeilen in sloten, weteringen en beken zijn door het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maximaal hoger gezet, zodat in het voorjaar van 2019 de grondwaterstanden weer zoveel mogelijk op niveau is.

Ook onderzoekt het waterschap invloed een droge, gemiddelde en natte winter heeft op de grondwaterstanden. Daardoor kan het tijdig bijsturen indien nodig.

Het verhogen van het waterpeil in de wintermaanden is een unieke situatie. Normaal gesproken worden de waterpeilen juist op een minimum gezet, zodat er ruimte is om neerslag op te vangen en af te voeren. Daarnaast kunnen met minimumpeilen de grondwaterstanden worden beïnvloed, zodat akkers, weilanden en overige percelen niet te nat worden om wateroverlast tegen te gaan.

Nu worden ze dus maximaal verhoogd. Hierdoor wordt het grondwater in de bodem vastgehouden en stroomt het niet uit richting sloten of kanalen. Het waterschap houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, zodat het tijdig kan anticiperen om schade of overlast te voorkomen.

Neerslag

De verwachting is dat de grondwaterstanden bij een gemiddeld natte winter en een instelling van de waterstanden op maximumpeil een groot deel van het werkgebied komend voorjaar voldoende op niveau zitten. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag deze winter.

Voor de hogere zandgronden, zoals de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en de hoge delen van het Drents Plateau is de uitdaging het grootst.

Droogte

De droogte van afgelopen zomer toonde nut en noodzaak van het in het verleden aangelegde aanvoersysteem. Ook nu anticipeert het waterschap op extreem droge weersomstandigheden. Zo voert het diverse projecten uit om water langer in het gebied vast te houden en droogte hiermee tegen te gaan. Ondanks de langdurige droge periode kon het waterschap daardoor in een groot deel van het werkgebied het waterpeil lange tijd op voldoende niveau houden.