Staphorst doet actief mee aan Week van Gebed 2019

Staphorst - In Staphorst wordt van 20 tot 27 januari de Week van Gebed gehouden. 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor hun woonplaats, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Staphorst zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De organisatie in Staphorst is opnieuw in handen van de interkerkelijke stichting Staphorst United, die het al meerdere jaren achter elkaar heeft georganiseerd.

De gebedssamenkomsten in Staphorst vinden plaats op maandag 21, dinsdag 22 en donderdag 24 januari 2019 telkens van 18.45 tot 19.45 uur. Locatie: de Bron, Churchilllaan 2 in Staphorst.

Een interkerkelijke startsamenkomst wordt gehouden op maandag 21 januari om 18.45 uur in De Bron. Een van de lokale dominees en een kleine setting van de worshipband Solid United uit Staphorst/Rouveen verlenen hun medewerking.

Er wordt materiaal uitgedeeld om ook thuis de onderwerpen van de Week van Gebed door te lezen/te bidden. Op de dinsdag en donderdag worden ook passende gebedsliederen onder muzikale begeleiding gezongen.

Verdere informatie: www.staphorstunited.nl en www.weekvangebed.nl, Albert-Jan Harkema, info@staphorstunited.nl, (06) 10194484.

Thema

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.

Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.